Indkøbskurv

Kontakt butikken i Risskov på tlf. 86 13 14 77

Mere end 50 års erfaring med skum og stof

Oeko-tex & danskproduceret skum

Persondatapolitik

Skumhusets dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Skumhuset er dataansvarlig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Anders Gordon Gotfredsen, Indehaver

Telefonnr.: 86 13 14 77

Mail: mail@skumhuset.dk 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger ved bestillinger og køb af varer i Skumhuset. Vi indsamler og behandler personoplysninger når du laver en bestilling og/eller køb i Skumhuset. Vi indsamler personoplysninger ved:

 • Køb på webshop.
 • Bestilling telefonisk.
 • Bestilling fysisk i vores forretning.
 • Bestilling på mail.

Derudover opbevarer vi personoplysninger på modtagere af vores nyhedsbrev.

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi indsamler ikke andre oplysninger end dem vi får angivet fra dig.

Skumhusets formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen).
 • At det er nødvendigt for at opfylde din ordre.
 • Behandling med samtykke,

Formålene:

 1. Formål med behandling af personoplysninger når du afgiver en ordre:
  • Ordrebehandling. At have en mulighed for at kontakte dig angående din ordre. Evt. levering af ordre.
  • Mulighed for dokumentation ved eventuel reklamation eller returnering.
 2. Formål med behandling af oplysninger på modtagere af nyhedsbrev
  • Mulighed for løbende at sende nyhedsbreve, efter dit eget ønske.  

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

Når vi behandler dine personoplysninger ud fra interesseafvejningsreglen, vil det være ud fra legitime interesser. Vores legitime interesser dækker over:

 • At give dig mulighed for, ved spørgsmål eller genbestillinger, at referere til dine tidligere ordrer. Hvis du har afgivet din ordre på webshop eller mail, vil der være muligt for dig at referere til hvad du har bestilt.
 • At du skal have mulighed for at reklamere over f.eks. din syordre.

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Der afgives samtykke ved køb af varer i vores webshop på Skumhuset.dk

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger internt. Ved køb på vores webshop på Skumhuset.dk, eller ved afgivelse af ordrer på mail vil blive behandlet af vores databehandler. Derudover videregiver vi relevante oplysninger til vores databehandlere. Dette sker når man foretager et køb som skal sendes eller leveres med fragt. Her videregiver vi dine oplysninger til dem som står for leveringen af din ordre. Vi har indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.  

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige måder at behandle dine personoplysninger på og der er forskellige opbevaringsperioder afhængig af hvor du har givet dine personoplysninger henne.  

Bestillinger og forespørgsler foretaget på mail

Vi opbevarer de personoplysninger som du har afgivet på mail på ubestemt tid. Dette gør vi for at du har mulighed for at henvise til tidligere bestillinger foretaget på mail og på den måde yde den bedst mulige kundeservice.

Bestillinger foretaget telefonisk eller ved henvendelse i vores forretning

Afhængig af ordrens størrelse bliver dine oplysninger opbevaret i op til 2 år efter afgivelse af ordren.

Bestillinger foretaget i vores webshop

Af administrative, praktiske, refunderings- og returneringshensyn opbevarer vi dine oplysninger i op til 2 år.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted www.skumhuset.dk.